Nabízíme individualizované školení a kurzy první pomoci

Naše nabízené služby jsou zaměřeny na individualizované kurzy první pomoci, přesně přizpůsobené potřebám našich klientů. Jsme si vědomi, že každá organizace má specifické požadavky a zaměření, a proto se přistupujeme individuálně ke každému objednavateli.


V našem školicím programu klademe důraz na vybranou problematiku, která je relevantní pro danou organizaci. Společně s vámi identifikujeme klíčové oblasti, ve kterých chcete zlepšit dovednosti vašich zaměstnanců. Můžeme se zaměřit na specifická rizika a situace, se kterými se vaše firma často setkává, nebo na odbornou problematiku dle vašeho odvětví.


Provedeme školení zaměstnanců v souladu s § 102 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zajišťujeme také školení pro studenty a žáky, která se přizpůsobují jejich věku a stávajícím znalostem. Chceme, aby naše školení byla relevantní, efektivní a zajímavá pro každého účastníka.


Jsme hrdí na to, že naši primární klientelou jsou firmy, které si váží významu první pomoci a bezpečnosti na pracovišti. Společně budeme pracovat na tom, aby vaši zaměstnanci získali důvěru, dovednosti a vědomosti potřebné k efektivnímu a bezpečnému poskytování první pomoci v různých situacích.


Pokud máte zájem se dozvědět více o našich službách nebo si přát individuální konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci při školení první pomoci.


Zajišťujeme také školení v oblasti BOZP, PO. Viz sekce spolupráce

Kurzy pro ty nejmenší děti vedeme zábavnou formou se snahou předat jim důležité informace co nejsrozumitelněji. Naučíme je, jak se chovat při nehodách či úrazech.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

ŠKOLENÍ STUDENTŮ

ŠKOLENÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ

KURZY PRO DĚTI

Kurzy pro studenty základních a středních škol připravujeme s ohledem na jejich dosavadní znalosti biologie či somatologie. Školení se skládá z teoretické a praktické části.

Při sportování na jakékoliv úrovni dochází ke vzniku úrazů až život ohrožujícím stavům. Proto je znalost první pomoci důležitou součástí vzdělání všech sportovců.

Během kurzu klademe důraz na spolupráci a snažíme se motivovat k poskytnutí první pomoci s ohledem na vlastní bezpečí.

Nabízíme školení se zaměřením na typické úrazy pro daný sport a jejich předcházení, či následné řešení.

Vhodné pro děti od 3-6 let. Na závěr děti obrdží diplom a absolvování kurzu.

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci. Po diagnostice pracovního prostředí navrhujeme individualizované kurzy se zaměřením na možná rizika právě u vás.

Školení je navrženo tak, aby zaměstnanci dokázali zvládnout bezprecedentní stresovou situaci a správně poskytnou první pomoc na pracovišti.

Více informací Více informací Více informací Více informací

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci plynoucí z § 102, 103 zákoníku práce. Po diagnostice pracovního prostředí navrhujeme individualizované kurzy se zaměřením na možná rizika právě u vás. Školení je navrženo tak, aby zaměstnanci dokázali zvládnout bezprecedentní stresovou situaci a správně poskytnout první pomoc na pracovišti. Kurzy upravíme dle vašich individuálních preferencí.


Kurz je složen z teoretické, praktické a v případě pokročilého kurzu i simulační části.


Součástí naši teoretické části je zhruba 15 různých videí, spousta obrázků a graficky přehledných algoritmů.


praktické části klademe důraz na nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních figurínách, vyprošťovací manévry, postupy při dušení a mnoho dalších technik.


Součástí pokročilého kurzu jsou i simulace navržené na základě rizik na vašem pracovišti. Během tohoto kurzu se účastníci vžijí do role zachránců ve zhruba 5 simulovaných situacích po nichž následuje debriefing, ve kterém si společně detailně projdeme postup zachránce.

ZÁKLADNÍ KURZ

Součástí základního kurzu je teoretická praktická část. Teoretická část je v rozsahu cca 2h a jednotlivé body osnovy si můžete projít na naši stránce pro firmy.


praktické části si účastníci vyzkouší resuscitaci na figuríně, manévry při obstrukci dýchacích cest, techniku vyproštění z vozidla, zotavovací polohu, kontrolu životních funkcí, otáčení pacienta a další. Více informací


DÉLKA KURZU: 3 h

CENA: 400 Kč/osoba (min.3200 Kč)

VÝSTUP: Certifikát o absolvování základního kurzu

POKROČILÝ KURZ

Oproti základnímu kurz obsahuje navíc hlubší náhled do problematiky úrázů, podrobnější výklad a způsoby řešení složitějších život ohrožujících stavů. Táke se detailněji věnuje problematice úrazů hrozících na vašem pracovišti.


Hlavním přínosem tohoto kurzu jsou rozsáhlejší praktický nácviksimulované situace které jsou připraveny na míru. Více informací

DÉLKA KURZU: 4-5 h

CENA: 550 Kč/osoba (min. 4400 Kč)

VÝSTUP: Certifikát o absolvování pokročilého kurzu

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím a zaměřen na vámi zvolená témata a rizika. Příklady často volených témat: bezvědomí a dušení cizím tělesem, základní neodkladná resuscitace, zástava krvácení, autolékárnička a jak ji použít, neúrazové stavy (cévní mozková příhoda, infarkt, křeče, cukrovka), specifické úrazy pro dané pracoviště (popáleniny, otravy, řezné poranění, cizí předmět v oku…). Více informací

DÉLKA KURZU: individuální

CENA: individuální

VÝSTUP: Certifikát o absolvování individuálního kurzu

Školení sportovních oddílů

Znalosti provádění první pomoci ve sportovních oddílech a u sportovců obecně je velmi podceňovanou oblastí. Při sportech ať už na amatérské, či profesionální úrovní dochází ke zvýšené pravděpodobnosti vzniku různých drobých traumat až život ohrožujících stavů. Proto by každý, jež se rozhodně provádět určitou sportovní činnost, měl být seznámen alespoň se základy poskytování první pomoci a ošetřování úrázů typických pro danou činnost. V jednotlivých kurzech jsou představeny nejčastější sportovní poranění, jejich etiologie, důležitá patofyziologie, náležitá první pomoc. Systém poranění je členěn na úrazy hlavy, páteře, trupu, horní a dolní končetiny.


Součástí základního kurzu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, zásadami bezpečnosti, dále rozpoznání závažnosti stavu, ran, zlomenin a krvácení, kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest, termická poranění (popáleniny, omrzliny), bezvědomí, neodkladná resuscitace, praktický nácvik úkonů, modelové situace. Důraz je kladen na pomoc při úrazech typických pro daný sport (otřes mozku, ruptura vazů, fraktury atd.)

CENA: 300 Kč/osoba (min. 3000 Kč)

Součástí pokročilého kurzu je hlubší náhled do problematiky úrázů, podrobnější výklad a způsoby řešení složitějších život ohrožujících stavů. Kurz také prohlubuje znalosti řešení méně obvykých situací, hromadného neštěstí. Zahrnuje důkladnější praktický nácvik dovedností a ošetřování úrazů a současnou práci více osob poskytujících první pomoc včetně souběžné komunikace se záchrannou službou.

CENA: 450 Kč/osoba (min. 4500 Kč)

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím a zaměřen na vámi zvolená témata a rizika. Příklady často volených témat: úvod do první pomoci, bezvědomí a dušení cizím tělesem, základní neodkladná resuscitace, zástava krvácení, autolékárnička a jak ji použít, neúrazové stavy (cévní mozková příhoda, infarkt, křeče, cukrovka).

CENA: individuální

ZÁKLADNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: 3 h

POKROČILÝ KURZ

DÉLKA KURZU: 4-5 h

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: individuální

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti jsou vedeny zábavnou formou her a jiných aktivit, které obsahují řadu důležitých informací. Naučíme děti jak přivolat první pomoc, jak se chovat při úrazech či nehodách. Vyzkouší si přístroje i vybavení, která jsou vhodná pro poskytování první pomoci. Závěrem děti obdrží diplom.

V rámi základního kurzu děti naučíme jak přivolat záchrannou službu a formou her nastíníme možný postup při řešení této situace. Děti si vyzkouší různé pomucky, obvazové materiály, bandáže apod.

CENA: 150 Kč/osoba (min. 1500 Kč)

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím, časovým možnostem a zaměřen na vámi zvolená témata.

CENA: individuální

ZÁKLADNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: 80min

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: individuální

VÝSTUP: Diplom o absolvování kurzu

VÝSTUP: Diplom o absolvování kurzu

Školení studentů

Kurzy pro studenty základních a středních škol připravujeme s ohledem na jejich dosavadní znalosti biologie či somatologie. Školení se skládá z teoretické i praktické části při které si studenti osvojí základní techniky zástavy krvácení, kardiopulmonální resuscitaci apod. Během kurzu klademe důraz na spolupráci a snažíme se motivovat k poskytnutí první pomoci s ohledem na jejich vlastní bezpečí. Kurzy jsme schopni individuálně upravit dle vámi požadované časové dotace okruhů poranění. Pro spestření a zdůraznění důležiosti poskytování první pomoci uvádíme zajímavé kazuistiky.


Součástí základního kurzu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, zásadami bezpečnosti, dále rozpoznání závažnosti stavu, ran, zlomenin a krvácení, kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest, termická poranění (popáleniny, omrzliny), bezvědomí, neodkladná resuscitace, praktický nácvik úkonů, modelové situace.

CENA: 200 Kč/osoba (min. 3000 Kč)

Součástí pokročilého kurzu je hlubší náhled do problematiky úrázů, podrobnější výklad a způsoby řešení složitějších život ohrožujících stavů. Kurz také prohlubuje znalosti řešení méně obvykých situací, hromadného neštěstí. Zahrnuje důkladnější praktický nácvik dovedností a ošetřování úrazů a současnou práci více osob poskytujících první pomoc včetně souběžné komunikace se záchrannou službou.

CENA: 300 Kč/osoba (min. 4500 Kč)

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím a zaměřen na vámi zvolená témata a rizika. Příklady často volených témat: úvod do první pomoci, bezvědomí a dušení cizím tělesem, základní neodkladná resuscitace, zástava krvácení, autolékárnička a jak ji použít, neúrazové stavy (cévní mozková příhoda, infarkt, křeče, cukrovka).

CENA: individuální

ZÁKLADNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: 2x 45 min

POKROČILÝ KURZ

DÉLKA KURZU: 3x 45 min

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: individuální

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Pro firmy, vzdělávací instituce a sportovní oddíly po celé ČR

Úvod Pro firmy Mám dotaz

Tel: +420 776 132 367

Email: info@lekcepp.czCopyright © 2023 MUDr. Václav Pekala

Ochrana osobních údajů