Již během svých studií jsem objevil vášeň pro výuku první pomoci a měl tu čest být dva roky lektorem v simulačním centru, kde jsem předával studentům medicíny nezbytné dovednosti ke zdárnému absolvování předmětu první pomoci.


Po ukončení mého studia na lékařské fakultě jsem se stal lékařem na prestižní klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.


Během svého počínání v oblasti školení první pomoci jsem se svým týmem proškolil více než 2000 zaměstnanců což mi přineslo neocenitelné poznatky a zkušenosti do dalších školení.


Vzhledem k mému profesnímu zaměření a personálnímu složení lektorského týmu pěvně věřím, že informace a postupy kterými disponujeme jsou v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními.


Naše spolupráce s OZO BOZP nám umožňuje individualizovat školení a přizpůsobit je specifickým rizikům na vašem pracovišti. Chceme, aby každý účastník našich kurzů získal přesně ty dovednosti a znalosti, které jsou pro něj nejrelevantnější a přínosné.


Pokud máte jakékoli dotazy nebo zájem se o našich službách dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

Provádíme školení první pomoci na míru

MUDr. Václav Pekala

vedoucí lektor

Jsme skupina vášnivých profesionálů, kteří se specializují na školení první pomoci. Naši lektoři jsou lékaři, sestry, záchranáři a studenti medicíny, kteří sdílejí společný cíl - zlepšit bezpečnost a ochranu životů.


V našem týmu se neustále vzděláváme a zdokonalujeme, abychom vám mohli poskytovat školení první pomoci podle nejnovějších standardů a doporučení European Resuscitation Council. Sledujeme nejnovější trendy a inovace v oboru, abychom vám mohli předat přesné postupy, které se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Naše kurzy jsou tak aktuální a plné praktických dovedností.


Jsme tu proto, abychom vás naučili efektivnímu a správnému poskytování první pomoci. Sdílíme s vámi bohaté odborné znalosti, které jsme získali prostřednictvím našeho vzdělání a zkušeností. Jsme odhodláni vám pomoci rozvíjet dovednosti, které vám umožní reagovat s jistotou a účinností v situacích vyžadujících okamžitou reakci.


V našich kurzech vám předáváme nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti. Snažíme se, aby naše školení byla interaktivní, zapojující a inspirující. Naši lektoři využívají moderní metody výuky, srozumitelné prezentace, modelové situace či cvičné figuríny, které vám umožní získat důvěru a schopnost reagovat v různých situacích vyžadujících znalosti první pomoci.


Jsme hrdí na naši lektorskou sestavu a rádi sdílíme své odborné znalosti a zkušenosti s vámi. Společně budeme pracovat na vytváření bezpečného prostředí a přispívat k tomu, aby se první pomoc stala běžnou součástí našich životů.


V souladu s § 102 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je povinností zaměstnavatelů zajistit školení svých zaměstnanců v oblasti první pomoci. Naše kurzy jsou přesně zaměřeny na toto téma a přinášejí srozumitelné a názorné informace a dovednosti, které jsou nezbytné pro poskytování první pomoci a zachraňování životů.


V našem portfoliu školení naleznete také školení v oblasti BOZP (Bezpečnost práce), PO (Požární ochrana) a další, podrobnější informace najdete v sekci spolupráce na našem webu.


Pokud máte jakékoli dotazy nebo zájem se o nás dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.


Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší práci a těšíme se na setkání s vámi na našich školeních první pomoci.

 „Největší překážkou úspěchu je strach z neúspěchu. “

- Sven Goran Eriksson

S námi strach z první pomoci mít nemusíte, pomůžeme Vám.


Naše Služby

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

ŠKOLENÍ STUDENTŮ

ŠKOLENÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ

KURZY PRO DĚTI

#Školení_sportovních_oddílů #Školení_studentů #Školení_zaměstnanců

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Pro firmy, vzdělávací instituce a sportovní oddíly po celé ČR

Úvod Pro firmy Mám dotaz

Tel: +420 776 132 367

Email: info@lekcepp.czCopyright © 2023 MUDr. Václav Pekala

Ochrana osobních údajů