Informace pro firemní zákazníky

Musí si každá firma zajistit školení první pomoci?

Předpokladem je, že společnost dodržuje zákoník práce. Pokud ano, pak podle § 102 odst. 6 je zaměstnavatel povinen zajistit vyškolení svých zaměstnanců, kteří organizují v případě potřeby první pomoc.

 

Také si v našem týmu myslíme, že základy první pomoci by měl znát naprosto každý. Jde o znalosti, které můžeme kdykoli potřebovat i v běžném životě mimo naše pracoviště. Na takové neposkytnutí první pomoci zase myslí § 150 a § 151, trestního zákoníku.


Celé znění souvisejících zákonů:

"Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti." (§ 102 odst. 6, zákoník práce)


"zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí" (§ 103 odst. 1 písm. g), zákoník práce)


Neposkytnutí pomoci

"(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." (§ 150, trestní zákoník)


"(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti." (§ 150, trestní zákoník)


"Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti." (§ 151, trestní zákoník)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Je možné kurz absolvovat online?

Kde všude školíte?

Musí si každá firma zajistit školení první pomoci?

Poskytujete kurzy pro veřejnost?

Jaká je cena školení?

Jak často je potřeba školení opakovat?

Kolik si účtujete za dopravu?

Jak a kde takové školení probíhá a co je potřeba připravit?

Jak vypadá osnova školení?

Kdo jsou vaši lektoři?

Jak dlouho trvá školení?

Jaký je rozdíl mezi základním a pokročilým kurzem?

Je školení završeno nějakým testem?

Je možné udělat školení v sídle, či provozovně naší společnosti?

Jaký je minimální a maximální počet osob na školení?

Kde všude školíte?

Školíme na celém uzemí České republiky. O dostupnosti jednotlivých míst v konkrétní termíny se informujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Je možné kurz absolvovat online?

Ne. Tyto kurzy nabízí konkurence, my se však s tímto postupem neztotožňujeme.


Všichni v týmu se shodneme, že on-line kurzy první pomoci jsou naprostý nesmysl. První pomoc není další jazyk který se naučíte z pár řádků textu. Jedná se o úkony, které v reálném životě budete provádět v extrémně stresující situaci. Takové úkony je nezbytné si vyzkoušet prakticky a zažít si je.


Velmi odsuzujeme tyto snahy konkurence po snadném a rychlém zisku na úkor kvality školení první pomoci. Tyto kurzy stojí podobně jako naše kurzy, během kterých se Vám osobně věnují naší lektoři - zdravotníci a během kterých si potřebné činnosti a postupy osvojíte na figuríně, nebo sami na sobě. Má to však svou nevýhodu. Našimi kurzy se za 5 min neproklikáte.


Jak často je potřeba školení opakovat?

Školení nemá zákonem stanovenou žádnou periodu opakování. Z našich zkušeností však doporučujeme co "rok, maximálně dva".


Jaká je cena školení?

Cena za školení je stanovována individuálně a vychází z cen uvedených na stránce služby.

Základní kurz stojí 400 Kč/osobu. Minimální hodnota objednávky je 3200 Kč.

Pokročilý kurz 550 Kč/osobu. Minimální hodnota objednávky je 4400 Kč.

Zcela individuální kurz - cena tohoto kurzu je stanovena po sestavení konkrétní osnovy školení. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Certifikáty o absolvování školení a jejich doručení jsou zahrnuty v ceně.


V určitých situacích si účtujeme i náklady na dopravu. Cena za dopravu se odvíjí podle počtu školených osob, vzdálenosti od nejbližšího dostupného lektora v daný termín. Pro bližší informace a stanovení přesné ceny nás kontaktujte.

Poskytujete kurzy pro veřejnost?

Primárně kurzy pro veřejnost nenabízíme pro malý zájem o tyto kurzy.


Pokud však chcete proškolit nějakou konkrétní skupinku osob, napište nám a domluvíme se.

Jak vypadá osnova školení?

Osnovy přizpůsobujeme podle zaměření dané společnosti. Při tvorbě vycházíme z nejnovějších postupů a doporučení Evropské resuscitační rady.


Pokud máte zájem o kompletní osnovu připravenou pro vaší společnost, kontaktujte nás.

Jak a kde takové školení probíhá a co je potřeba připravit?

Naše školení probíhají v prostorách vaší společnosti. Nemusíte tedy řešit dopravu svých zaměstnanců, dorazíme za vámi.


Školíme dle předem dohodnutých osnov.


Časový harmonogram je v případě základního kurzu následující:


Co je potřeba připravit:

Kolik si účtujete za dopravu?

V určitých situacích si účtujeme i náklady na dopravu. Cena za dopravu se odvíjí podle počtu školených osob, vzdálenosti od nejbližšího dostupného lektora v daný termín. Pro bližší informace a stanovení přesné ceny nás kontaktujte.

Jaký je rozdíl mezi základním a pokročilým kurzem?

POKROČILÝ KURZ


ZÁKLADNÍ KURZ


TEORETICKÁ ČÁST: vychází ze základního kurzu, je delší, podrobnější a jsou zde přidána další témata související s pracovištěm

TEORETICKÁ ČÁST: obsahem teoretické části jsou body uvedené v osnově školení

PRAKTICKÁ ČÁST:

PRAKTICKÁ ČÁST:

SIMULOVANÉ SITUACE: Témata simulací jsou předem dohodnuta se zaměstnavatelem / OZO BOZP a simulace jsou vytvořeny na míru pracovním podmínkám.


Jak dlouho trvá školení?

Délka školení se odvíjí podle počtu účastníků a typu kurzu. Naši lektoři přijíždí cca 30 min před začátkem kurzu na dohodnuté místo.


Základní kurz obvykle trvá 3,5 h, viz výše.

Pokročilý kurz včetně simulací zhruba 5,5 h.

Kdo jsou vaši lektoři?

Náš lektorský tým je sestaven z lékařů, sester, záchranářů a studentů medicíny. Všechni lektoři jsou průběžně vzděláváni podle nejnovějších standardů a doporučení vydávaných Evropskou resuscitační radou.


Se školením máme několik let zkušeností a proškolili jsme tisíce zaměstnanců. Všechny námi získané zkušenosti, poznatky a zpětné vazby vyhodnocujeme a školení na základě toho upravujeme. Díky tomu nejsou naše kurzy nudnou monotónní přednáškou u které usnete po pár minutách.

Jaký je minimální a maximální počet osob na školení?

Minimální počet osob na školení je 1, je však nutno počítat s tím, že minimální cena základního kurzu je 3200 Kč a pokročilého kurzu 4400 Kč.


Maximální počet osob se odvíjí od typu kurzu a počtu lektorů. Standardně, pokud to školící místnost dovolí, je maximální počet kolem 25-30 lidí (školení se však může protáhnout).


Pokud potřebujete najednou proškolit více lidí, kontaktujte nás. Je zapotřebí domluvít více lektorů s dostatečním předstihem.

Je možné udělat školení v sídle, či provozovně naší společnosti?

Ano. Standardně školíme na provozovnách. Tím zaměstnavateli odpadají potíže s dopravou svých zaměstnanců. Pokud však nemáte dostatečné prostory, kontaktujte nás a vymyslíme řešení.

Je školení završeno nějakým testem?

Školení není završeno testem. Během kurzu jsou posluchačům dávány různé průběžné otázky, které si společně zodpovíme.

Nové termíny školení v Praze!

Pro vysoký zájem o naše školení v Praze zde otevíráme novou pobočku.

Využíjte nové termíny pro firemní školení již v tomto měsící a kontaktujte nás!


ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Pro firmy, vzdělávací instituce a sportovní oddíly po celé ČR

Úvod Pro firmy Mám dotaz

Tel: +420 776 132 367

Email: info@lekcepp.czCopyright © 2023 MUDr. Václav Pekala

Ochrana osobních údajů